Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

gawor
20:33
7788 5f66 420
Matrioszka:))))
Reposted fromIriss Iriss viacheri cheri
gawor
20:33
each of them individually is great
Reposted frommae mae viacheri cheri
gawor
20:31
3227 1a5d 420
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viacheri cheri
gawor
20:05
Reposted fromgruetze gruetze viacheri cheri
gawor
20:05
"Młodziutka Brigitte Bardot pojawiła się w bikini na plaży, gdzie obowiązywały kostiumy jednoczęściowe.
- Proszę pani - zwrócił jej uwagę porządkowy - w tym miejscu można się opalać tylko w jednoczęściowym stroju.
- Nie ma problemu - uśmiechnęła się gwiazdka. - Którą część mam zdjąć: górę czy dół?"

;)
Reposted fromtimetolove timetolove viacheri cheri
gawor
20:01
3795 7e4f 420
Reposted frombirke birke viacheri cheri
gawor
18:15
gawor
18:15
gawor
18:14
gawor
18:14
0983 734e 420
gawor
18:13
0835 1d52 420
18:13
gawor
18:13
gawor
18:12
gawor
18:12
gawor
12:28
gawor
12:28
4816 22f0 420
gawor
12:27
gawor
12:27
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
gawor
12:27
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl