Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

gawor
19:35
5343 eb8c
gawor
19:33
gawor
19:32
2778 942b 420

June 05 2017

gawor
13:54
Reposted frommayamar mayamar viapiepszoty piepszoty
gawor
13:52
8335 5fdb 420
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapiepszoty piepszoty
gawor
13:49
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viapiepszoty piepszoty
gawor
11:53
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
gawor
11:51
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
11:51
4871 6d3f 420

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

May 30 2017

gawor
19:09
2276 6d4f 420
Reposted fromkjuik kjuik viasalma7891 salma7891
gawor
18:27
gawor
18:00
Reposted frombluuu bluuu
gawor
17:42
5996 9776 420
Reposted fromsilvermoon silvermoon viasalma7891 salma7891
gawor
17:41
Reposted frombluuu bluuu
gawor
17:34
17:04
9806 2f5c 420
Reposted fromsofincha sofincha viasalma7891 salma7891
gawor
17:01
gawor
16:58
1019 729b 420
Reposted fromosaki osaki viasalma7891 salma7891
gawor
16:58
3915 60da 420
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viasalma7891 salma7891
gawor
16:57
1194 0bcd 420
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viasalma7891 salma7891
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl