Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

gawor
12:02
4558 0bda 420
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vianowaczi nowaczi
gawor
12:02
7688 c9a2 420
Reposted fromlaurien laurien vianowaczi nowaczi
gawor
12:02
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside vianowaczi nowaczi
12:01
1739 17a6 420

madfishmonger:

a criminal

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe vianowaczi nowaczi
gawor
12:01
gawor
11:51
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viapiepszoty piepszoty
gawor
11:50

Chciałabym, żebyś zasypiając wiedział, że nie zamieniłabym Cie na nikogo innego.
— Lili la
Reposted fromhasz hasz viapiepszoty piepszoty
gawor
11:50
5541 4a4c 420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viapiepszoty piepszoty
gawor
11:49
3328 6ef5 420
No co Borszewicz
11:49
1170 9a92 420

😔

gawor
11:48
5534 8fa0
Reposted fromsaku saku viarudeez rudeez
gawor
11:30
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
gawor
11:29
Dziwne uczucie. Mogłabym z nim robić wszystko, mówić mu wszystko, zrobić mu wszystko. Wszystko.
gawor
11:29
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
Reposted fromesperer esperer viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

October 12 2017

gawor
22:51
4868 0578 420
gawor
22:49
0664 4969 420
Reposted frominsidemyheart insidemyheart viadariankaxd dariankaxd
gawor
22:48
0026 3bb7 420
Reposted frombananowa-dama bananowa-dama viadariankaxd dariankaxd
gawor
22:47
Reposted fromduha duha viadariankaxd dariankaxd
gawor
22:47
Od dzieciństwa mam już taki dar na opak, że zawsze unikam dobrych rozwiązań.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Odette i Inne Historie Miłosne
Reposted fromperseweracje perseweracje viadariankaxd dariankaxd

October 11 2017

gawor
15:49
9756 2a84 420
Reposted fromzaduzonaraz zaduzonaraz vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl