Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

gawor
09:37
KIEDYŚ MOŻE SPOJRZYMY NA SIEBIE I NIE BĘDZIEMY CZUĆ ŻADNEGO ŻALU ZA TO WSZYSTKO
gawor
09:32
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaimchuckbasss imchuckbasss
gawor
09:29
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromsorriso sorriso viaimchuckbasss imchuckbasss
09:29
9701 914e 420

dentelledeperle:

Untitled (Brigitte Bardot in Her Dressing Room) , 1956

Edward Quinn (Irish, 1920–1997)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaimchuckbasss imchuckbasss
gawor
09:28
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
gawor
09:27
3706 cb6b 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaimchuckbasss imchuckbasss
09:26
2340 cd93 420
Reposted fromdivi divi vialovesweets lovesweets
gawor
09:25
8950 5a32 420
Reposted fromoll oll vialovesweets lovesweets

September 17 2017

20:27
6327 9a19 420
Reposted fromdivi divi viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
gawor
20:27

Nie jesteś byle kim - nie traktuj się byle jak

http://www.aniamaluje.com/2017/09/nie-jestes-byle-kim-nie-traktuj-sie.html

September 10 2017

gawor
20:04
6175 9fad 420
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialovesweets lovesweets
gawor
20:03
19:34
8285 3523 420
Reposted frommadamebadass madamebadass vialovesweets lovesweets
gawor
19:21
4587 27fa 420
Reposted frompiehus piehus vialovesweets lovesweets
gawor
19:21
gawor
18:17
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname vialovesweets lovesweets
17:53
8097 f92a 420
Reposted fromunco unco viaanybreath anybreath
gawor
17:51
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
gawor
17:31

September 01 2017

gawor
14:10
9960 ca76 420
Reposted fromrol rol viakrecia krecia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl