Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

gawor
21:19
5259 6f8a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheri cheri
21:09
8878 d19e
Reposted fromtron tron viacheri cheri
21:09
gawor
21:08
#507
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viacheri cheri
gawor
21:08
0973 0127 420
no troszkę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viacheri cheri
gawor
21:06
Reposted fromsmacznie smacznie
gawor
20:57
Reposted fromadkagar adkagar viacheri cheri
gawor
20:55
0032 fb7e 420
Reposted fromsweet18 sweet18 viacheri cheri
gawor
20:48
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacheri cheri
gawor
20:45
5971 a04c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheri cheri
gawor
20:34
1825 b279 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheri cheri
gawor
20:33
7788 5f66 420
Matrioszka:))))
Reposted fromIriss Iriss viacheri cheri
gawor
20:33
each of them individually is great
Reposted frommae mae viacheri cheri
gawor
20:31
3227 1a5d 420
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viacheri cheri
gawor
20:05
Reposted fromgruetze gruetze viacheri cheri
gawor
20:05
"Młodziutka Brigitte Bardot pojawiła się w bikini na plaży, gdzie obowiązywały kostiumy jednoczęściowe.
- Proszę pani - zwrócił jej uwagę porządkowy - w tym miejscu można się opalać tylko w jednoczęściowym stroju.
- Nie ma problemu - uśmiechnęła się gwiazdka. - Którą część mam zdjąć: górę czy dół?"

;)
Reposted fromtimetolove timetolove viacheri cheri
gawor
20:01
3795 7e4f 420
Reposted frombirke birke viacheri cheri
gawor
18:15
gawor
18:15
gawor
18:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl