Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

18:10
gawor
18:09
4591 8b4a 420
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaodulekkocurek odulekkocurek
gawor
18:09
gawor
17:50
4305 d3a7 420
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialoveproof loveproof
gawor
15:12
8915 8a55 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialoveproof loveproof
15:11
gawor
15:10
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope vialoveproof loveproof
gawor
15:10

Kobiety mają swoje pragnienia. Chcą torebek, butów od Manolo albo chociaż Kazara, bycia wychudłą suką, i dzikiego pierwotnego seksu. Takiego gdzie zostaną wygięte, wykorzystane, z zaczerwienioną dupą i zerwanymi z tej dupy stringami.

Kobiety chcą intymności, czułości, romantyzmu, oddania, kwiatów, czekolady w ilościach przemysłowych oraz buzi, które będzie trwało przez 15 minut a następnie zostaną delikatnie zaniesione do łóżka.
A, że te dwa oczekiwania stoją są ze sobą w sprzeczności? Witamy w świecie kobiet.

Reposted fromnezavisan nezavisan vialoveproof loveproof
gawor
15:09
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna vialoveproof loveproof
gawor
15:07
gawor
15:07
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted fromrefuge refuge viaodulekkocurek odulekkocurek
gawor
15:04
gawor
15:01
5004 535f 420
gawor
15:00
#506
gawor
14:58
Chyba już nigdy nie będzie lepiej, 
nie będzie dobrze wiec się nie spieszę.
— Koniec Świata
Reposted fromkatalama katalama viaodulekkocurek odulekkocurek
gawor
14:52
3522 b3a5 420
Reposted fromfoina foina viaodulekkocurek odulekkocurek
gawor
14:51
9861 716d 420
gawor
14:49
8289 c77f 420
Reposted frommaniamania maniamania viaodulekkocurek odulekkocurek
14:49
gawor
14:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl